Juridische mededeling

Les Terrasses des Sielves

Vakantiehuis gelegen in Chambonas in Zuid-Ardèche

Goedkeuringen

“Les Terrasses des Sielves” is de naam van onze vakantiewoning gelegen op 56 chemin des Sielves 07140 Chambonas – Frankrijk.
Deze accommodatie profiteert van de gemeentelijke classificatievoorschriften zoals die gelden voor het toerisme (verklaring aan het gemeentehuis van Chambonas op 18 april 2019), de classificatie Meublé de Tourisme “4 sterren” voor 11 personen (goedkeuring nr. 00703007-05019-0108 van 10 april 2019) en de classificatie Gîtes de France 4 épis (kennisgeving van 10 april 2019).

Dit huis is eigendom van MM BEAUFILS Pascal en BARTHELEMY Marc. Het wordt geëxploiteerd als gemeubileerd toerisme via het bedrijf GITARDECHE SASU (RCS Aubenas 822 281 432 00010) waarvan de voorzitter de heer Pascal BEAUFILS is.
De kenmerken van deze seizoensverhuur en de omgeving, evenals de door de eigenaars aangeboden huurdiensten, worden beschreven op deze website en op de huurcontracten die door de eigenaars of zijn agenten worden uitgegeven.

WEBSITEPUBLICATIE

Overeenkomstig de bepalingen van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website les-terrasses-des-sielves.fr op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en monitoring van de website.

De site les-terrasses-des-sielves.fr wordt gepubliceerd door de firma GITARDECHE.
SASU met een kapitaal van 2000 €.
RCS Aubenas 822 281 432 00010
Code APE 5520Z
Btw-nummer binnen de Gemeenschap: FR 60 822 281 432
Hoofdkantoor: Quartier Laulagnet 07230 ST ANDRE LACHAMP – Frankrijk
Voorzitter : Pascal BEAUFILS

Publicatie Manager

Pascal Beaufils
Tel: +33 (0)6 42 70 17 05

Hosting bedrijf

De website les-terrasses-des-sielves.fr wordt gehost door OVH SAS. OVH SAS is een dochteronderneming van OVH Groupe SAS, een bedrijf dat geregistreerd is bij de RCS van Rijsel onder nummer 537 407 926, gelegen op 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

RECHT VAN TOEGANG EN RECTIFICATIE VAN GEGEVENS

ig het CNIL-besluit nr. 2006-138 van 9 mei 2006 betreffende de vrijstelling van aangifte van verwerking voor informatieve of externe communicatiedoeleinden, is deze site vrijgesteld van aangifte bij de CNIL.
Op deze site kan persoonlijke informatie over de bezoekers worden verzameld, met name voor reserveringen of informatieverzoeken. U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (art. 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming). In alle gevallen verbindt GITARDECHE SASU zich ertoe geen commercieel gebruik te maken van de gegevens en deze slechts te bewaren voor een periode die strikt verband houdt met het doel van de verwerking.
U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail of op het postadres van het bedrijf: GITARDECHE SASU – Quartier Laulagnet – 07230 ST ANDRE LACHAMP.
U kunt deze site raadplegen zonder uw identiteit te onthullen of enige informatie over uzelf te geven. De informatie die u aan ons communiceert wordt als vertrouwelijk beschouwd en wordt niet aan ons doorgegeven.
De informatie op deze site wordt uitsluitend ter informatie gegeven en heeft geen contractuele waarde.

AUTEURSRECHTBESCHERMING

Deze site is onderworpen aan het Franse recht.
Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrechten en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. Reproductie van het geheel of een deel van deze site op welke elektronische drager dan ook is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de publicatie.

AUTEURSRECHTVERMELDINGEN OP AFBEELDINGEN

De op deze site gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig van persoonlijke bronnen of van royalty free-fotosites zoals pixabay.com.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De links op deze site kunnen de gebruiker leiden naar externe sites waarvan de inhoud op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van de redactie van onze site kan overnemen.

AANVULLENDE INFORMATIE: CONSUMENTENBEMIDDELING – VERZET TEGEN TELEFOONGESPREKKEN

Overeenkomstig de artikelen L.616-1 en R.616-1 van de Franse consumentenwet stellen wij een systeem van consumentenbemiddeling voor. De gekozen bemiddelingsinstantie is: CNPM MÉDIATION CONSOMMATION. In geval van een geschil kunt u uw klacht indienen op haar website: https://cnpm-mediation-consommation.eu of per post door te schrijven naar CNPM MÉDIATION CONSOMMATION – 27, avenue de la Libération – 42400 Saint-Chamond.

Overeenkomstig artikel L223-2 van het consumentenwetboek moet de consument, wanneer een beroepsbeoefenaar verplicht is telefoongegevens van een consument te verzamelen, worden geïnformeerd over de mogelijkheid om zich te laten registreren op de lijst van verzet tegen een telefonisch verzoek om inlichtingen.

Informatie over wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie